Naše Storitve

Biomasa

Tovarna lesnih sekancev

Tovarna peletov

Uplinjač za les

Voda

Kopel

Nove hiše

Omrežje za pitno vodo

Solar

Sončni toplotni sistem

Ogrevalni sistemi

Talno ogrevanje

Radiatorji

Stensko ogrevanje/hlajenje

Stropno ogrevanje/hlajenje

Toplotna črpalka

Toplota zraka

Geotermalna toplota

Podzemna voda

Servis

Vzdrževanje, popravila in storitve v sili

Podpora za vse stranke družbe Hargassner

Podpora za vse stranke Gilles